BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa ulicy A. Zina II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa ulicy A. Zina II”

Oferty należy składać:
Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 15.04.2022 r. do godz.  9:00


Data wytworzenia: 2022-03-31 09:58 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2022-03-31 09:58 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-02 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka