BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Miejskiej Hajnówka”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Miejskiej Hajnówka”

Oferty należy składać:

Składanie ofert do dnia 15.03.2024 r. do godz. 9:00 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Link do strony postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3705b6d-d552-11ee-8305-7e4937eb936d


Data wytworzenia: 2024-02-27 12:20 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2024-02-27 12:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska