BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa skweru miejskiego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa skweru miejskiego”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 18.06.2021 r. do godz. 10:00


Data wytworzenia: 2021-06-01 10:39 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2021-06-01 10:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-07 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk