BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 2”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 2”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 2”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 18.08.2017 r. do godz. 10:00

Opracował: Eugeniusz Wiluk


Data wytworzenia: 2017-08-10 09:16 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2017-08-10 09:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-05 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk