BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja otoczenia budynku dworca PKP”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja otoczenia budynku dworca PKP”

Oferty należy składać:

Składanie ofert do dnia 19.02.2024 r. do godz. 9:00 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Link do strony postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0bcf9d4-c1b7-11ee-a84d-d63fc4d19e65


Data wytworzenia: 2024-02-02 13:40 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2024-02-02 13:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska