BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z rozdz. VII SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 13.05.2022 r. do godz. 9:00


Data wytworzenia: 2022-04-12 11:42 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2022-04-12 11:42 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska