BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni III”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni III”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z rozdz. VII SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 23.08.2022 r. do godz. 9:00


Data wytworzenia: 2022-08-02 10:29 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2022-08-02 10:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska