BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa sprzętu IT”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa sprzętu IT”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 03.06.2022 r. do godz. 9:00


Data wytworzenia: 2022-05-19 12:56 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2022-05-19 12:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska