BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 05.10.2018 r. do godz. 10:00


Data wytworzenia: 2018-09-27 12:26 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2018-09-27 12:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska