BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 14.04.2021 r. do godz. 10:00


Data wytworzenia: 2021-04-02 10:35 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2021-04-02 10:35 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska