BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic w Hajnówce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic w Hajnówce”

Oferty należy składać:
Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 23.03.2022 r. do godz. 9:00.

Pliki do pobrania:
SWZ
Załączniki

Opracował: Eugeniusz Wiluk


Data wytworzenia: 2022-03-09 13:28 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2022-03-09 13:28 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska