BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic w Hajnówce III”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic w Hajnówce III”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 22.07.2022r. do godz. 9:00


Data wytworzenia: 2022-07-13 10:43 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2022-07-13 10:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska