BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

OGŁOSZENIE o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Hajnówka 26.11.2014 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 27 listopada 2014 r. do 18 grudnia 2014 r. wykaz nieruchomości:

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

- ul. T. Sołoniewicz 7 m. 1 – lokal mieszkalny.


 


Data wytworzenia: 2014-11-26 12:48 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2014-11-26 12:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska