BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę n/w nieruchomości położonych na terenie m. Hajnówka

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę n/w nieruchomości położonych na terenie m. Hajnówka

Hajnówka, 05.12.2022 r.

Ogłoszenie

o przetargu na dzierżawę n/w nieruchomości położonych na terenie m. Hajnówka

Opis nieruchomości:

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny na dzierżawę części działek położonych w Hajnówce pod istniejącymi garażami, kioskami i tablicą reklamową. Przedmiotem dzierżawy są następujące nieruchomości:

 1. Część działki nr 1315/1 o pow. 10 m2 pod istniejącym kioskiem handlowym.

  Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 98,40 zł.

  Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2023 r. o godz. 10.00.

 2. Część działki nr 1315/1 o pow. 6 m2 pod istniejącym kioskiem handlowym.

  Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 59,04 zł.

  Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2023 r. o godz. 10.30.

 3. Część działki nr 2320/147 o pow. 15 m2 pod istniejącym garażem.

  Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 36,90 zł

  Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2023 r. o godz. 11,00.

 4. Część działki nr 2320/147o pow.15 m2 pod istniejącym garażem.

  Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 36,90 zł.

  Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2023 r. o godz.11.30.

 5. Część działki nr 1342/23 o pow. 15 m2 pod istniejącym kioskiem gastronomicznym

  Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 147,60 zł.

  Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2023 r. o godz. 12.00.

 6. Część działki nr 2320/171 o pow. 2 m2 pod istniejącą tablicą reklamową.

  Wysokość wywoławcza kwartalnego czynszu dzierżawnego wynosi: 123,00 zł.

  Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2023 r. o godz. 12.30.

 

W/w przetargi odbędą się 18.01.2023 r. w budynku Urzędu Miasta w Hajnówce przy ul. Zina 1, pok. nr 215.

W przypadku osób prawnych do dokonania czynności przetargowych przystąpić może osoba posiadająca pełnomocnictwo.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-12-08 08:17 Autor: Janusz Woszczenko Data publikacji: 2022-12-08 08:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska