BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie z dnia 22.09.2023 r.

Obwieszczenie z dnia 22.09.2023 r.

Hajnówka 22.09.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 

 

WYKAZ

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości w zł

Termin zagospo-darowania

Przeznaczenie do sprzedaży

1

 

Nr geod.

1399/3

KW Nr BI2P/00027098/7

0,0107 ha

ul. Piaski niezabudowana nieruchomość,

2MW-U

24.461,00 zł +VAT (23 %)

+koszty 2.634 zł

----------

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

 

Burmistrz Miasta

 

 


Data wytworzenia: 2023-09-22 11:47 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2023-09-22 11:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-22 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk