BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie z dnia 06.07.2021 r.

Obwieszczenie z dnia 06.07.2021 r.

Hajnówka 06.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób  zagospodarowania 

Cena nieruchomości  w zł

Termin zagospo-darowania

Przeznaczenie do sprzedaży

1

 

 

Nr geod.

63

KW Nr BI2P/00020673/3

0,0681 ha

 

ul. Poryjewo niezabudowana nieruchomość,    

 

MNU + ZL

 21.500,00 zł

+ VAT  (23 %) 

 

----------

 

 

Sprzedaż w trybie przetargu

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu  przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu. 

Burmistrz Miasta

 

Hajnówka 06.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp

Księga Wieczysta

Numer geodezyjny

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-

darowania

nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie)

Wartość

udziału

w gruncie

 

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnoszenia

 opłat

Rodzaj

 zbycia

  1

    2

    3

     4

           5

       6

      7

        8

      9

        10

       11   

12

 1.

 

 

 

 

 

 

BI2P/00010124/7

1397/19

0,0364 ha

pow. lokalu

45,50 m2

lokal mieszkalny

przy ul. Os.Millenium 7

Budownictwo mieszkaniowe  

-----------

135.000,00 zł

+ VAT zw.

-----------

-----------------

-----------

Bezprzetargowo

(najemcy)

 

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.  

 

Burmistrz Miasta

 

Hajnówka 06.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp

Księga Wieczysta

Numer geodezyjny

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-

darowania

nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie)

Wartość

udziału

w gruncie

 

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnoszenia

 opłat

Rodzaj

 zbycia

  1

    2

    3

     4

           5

       6

      7

        8

      9

        10

       11   

12

 1.

 

 

 

 

 

 

BI2P/00014101/8

1397/20

0,0356 ha

pow. lokalu

43,70 m2

lokal mieszkalny

przy ul. Os.Millenium 6

Budownictwo mieszkaniowe  

-----------

127.900,00 zł

+ VAT zw.

-----------

-----------------

-----------

Bezprzetargowo

(najemcy)

 

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.  

 

Burmistrz Miasta

 

Hajnówka 06.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp

Księga Wieczysta

Numer geodezyjny

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Termin zagospo-

darowania

nierucho-mości

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie)

Wartość

udziału

w gruncie

 

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnoszenia

 opłat

Rodzaj

 zbycia

  1

    2

    3

     4

           5

       6

      7

        8

      9

        10

       11   

12

 1.

 

 

 

 

 

 

BI2P/00014099/0

1397/25

0,0417 ha

pow. lokalu

36,45 m2

lokal mieszkalny

przy ul. Os.Millenium 4

Budownictwo mieszkaniowe  

-----------

109.400,00 zł

+ VAT zw.

-----------

-----------------

-----------

Bezprze-targowo

(najemcy)

 

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.  

 

Burmistrz Miasta

 

 


Data wytworzenia: 2021-07-07 09:11 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2021-07-07 09:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-07 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk