BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W Y C I Ą G

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W BIAŁYMSTOKU

 

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Okręg wyborczy nr 24 - obejmujący cały obszar województwa podlaskiego.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 14.

 

WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Okręg wyborczy nr 59 - część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów: augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miast na prawach powiatu: Łomża i Suwałki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 60 - część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów: białostocki, sokólski oraz miasta na prawach powiatu: Białystok.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 61 - część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.

 

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.


Data wytworzenia: 2015-09-25 21:32 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-09-25 21:32 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska