BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 listopada 2017r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 listopada 2017r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 6 listopada 2017 r.
o   numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz
o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających
do Rady Miasta Hajnówka zarządzonych na dzień 21 stycznia 2018 r.


 
Na podstawie art. 422 ustawy z  dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r., poz.15, poz.1089) oraz Uchwały Nr XXI/156/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r., poz.3427) i Uchwały Nr XXXVIII/293/14  Rady  Miasta Hajnówka z  dnia  21  sierpnia 2014  r. w  sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014r., poz.2959) podaję do wiadomości wyborców:
1. Wybory uzupełniające do Rady Miasta Hajnówka przeprowadza się w okręgu wyborczym Nr 2.
2. Numer i granice okręgu wyborczego w którym przeprowadzone będą wybory oraz siedzibę Miejskiej Komisji Wyborczej określa poniższa tabela:

Nr okręgu
wyborczego
Granice okręgu Liczba
wybieranych
radnych
Siedziba Miejskiej
Komisji Wyborczej
2 iasto   Hajnówka   ulice:   Akacjowa,
Bohaterów   Warszawy,   Bohaterów
Westerplatte,   Ciasna,   Daleka,   Dębowa,
Dr.   Kazimierza   Ptaszyńskiego,   Działowa,
Gajowa,   Jana  Werpachowskiego,   Judzianka
Stara,   Kolonia   Poryjewo,   Konwaliowa,
Lawendowa,   Łąkowa,   Myśliwska,
Obwodowa,   Poranek,   Poryjewo,   Spokojna,
Skośna,     Stanisława   Duboisa,   Szosa
Kleszczelowska,     Tadeusza   Kościuszki,
Warszawska  numery   nieparzyste    19-127,
numery   parzyste  22-150,   Wiejska,
Wincentego   Kołodzieja,   Wojska   Polskiego,
Zwierzyniecka.
1 Urząd Miasta
Hajnówka,
ul. A. Zina 1,
pok. Nr 210
tel.
85-682 6446


 
BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2017-11-06 12:43 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2017-11-06 12:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska