BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2022 r.

Hajnówka, 26.05.2022 r.

GKM.6220.4.2022


OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Modernizacji funkcjonującej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9, działka ewidencyjna 3038/20”, planowanego w miejscowości Hajnówka, z wniosku MPO Sp. z o. o. w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15‑950 Białystok

zawiadamiam,

strony postępowania, że przyczyną nie załatwienia sprawy w terminie jest trwająca procedura uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia oraz wydania opinii w przedmiotowej sprawie. Załatwienie niniejszej sprawy, nastąpi po otrzymaniu wymaganych uzgodnień w terminie do 27.06.2022 r.
Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 Kpa przysługuje możliwość wniesienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ponaglenia na bezczynność bądź przewlekłość prowadzonego postępowania.

 

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ireneusz Roman Kiendyś

 


Data wytworzenia: 2022-05-26 14:42 Autor: Marlena Lisowska Data publikacji: 2022-05-26 14:42 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-26 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka