BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2017r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2017r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 1 grudnia 2017 r.

o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka zarządzonych na dzień 21 stycznia 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r., poz.15, poz.1089) oraz Uchwały Nr XXIII/183/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.Woj.Podl. rocznik 2013, poz. 533), Uchwały Nr XXXV/264/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania (Dz.Urz.Woj.Podl. Rocznik 2014, poz.1630), Uchwały Nr XXXIX/299/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania (Dz.Urz.Woj.Podl. rocznik 2014, poz. 3206), Uchwały Nr V/33/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę sprawie podziału miasta Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.Woj.Podl. rocznik 2015, poz.930), Uchwały Nr VII/59/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Hajnówce (Dz.Urz.Woj.Podl. rocznik 2015, poz.2215) podaję do publicznej wiadomości informację o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej a także o obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka:

 

Nr obwodu głosowania


Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

12

(część)

Miasto Hajnówka ulice : Akacjowa, Bohaterów Warszawy, Bohaterów Westerplatte, Ciasna, Daleka, Dębowa, Dr. Kazimierza Ptaszyńskiego, Działowa, Gajowa, Jana Werpachowskiego, Judzianka Stara, Kolonia Poryjewo, Konwaliowa, Lawendowa, Łąkowa, Myśliwska, Obwodowa, Poranek, Poryjewo, Spokojna, Skośna, Stanisława Duboisa, Szosa Kleszczelowska, Tadeusza Kościuszki, Warszawska numery nieparzyste 19-127, numery parzyste 22-150, Wiejska, Wincentego Kołodzieja, Wojska Polskiego, Zwierzyniecka.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce ulica Działowa 1

 

- komisja właściwa dla głosowania

korespondencyjnego

 

W dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00 - 21:00.

1. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do dnia 31 grudnia 2017 r. * mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille.

2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta Hajnówka o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

3. Informacje w sprawach rejestru i spisów wyborców, udzielenie pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój Nr 213 lub pod numer telefonu 85 682 2197.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

* Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

 


Data wytworzenia: 2017-12-04 13:28 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2017-12-04 13:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska