BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Hajnówka, 29.08.2023 r.

GKM.6220.11.2023

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Hajnówka
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

    

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 28.08.2023r. wydana została decyzja znak: GKM.6220.11.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne – odpadów drewna w procesie R1 na terenie zakładu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Przy ul. Łowczej 4 w Hajnówce”.
Decyzja ta została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4.
Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w UUOŚ, w szczególności jest to możliwe w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 204 (II piętro) w godzinach 7.30-15.30.
Dnia 29.08.2023 r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 29.08.2023r.

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-08-29 08:07 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2023-08-29 08:07 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-08-29 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka