BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Hajnówka, 21.10.2022 r.

GKM.6220.11.2022

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Hajnówka

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w oddziale Fabryk Mebli FORTE S.A. przy ul. 3 Maja 51 w Hajnówce”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamia się wszystkie strony, iż w dniu 19.11.2022 r. zostało wszczęte postępowanie znak GKM.6220.11.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w oddziale Fabryk Mebli FORTE S.A. Przy ul. 3 Maja 51 w Hajnówce”.

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie.

Zadaniem elektrowni będzie produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania słonecznego). Wytwarzana energia będzie w pierwszej kolejności wykorzystywana na potrzeby Zakładu, a w przypadku powstania nadwyżki – będzie dostarczana do sieci operatora sieci dystrybucyjnej (OSD). Zgodnie z aktualną koncepcją na terenie inwestycji zostaną posadowione panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 2,5 MW, przy czym dokładna liczba modułów będzie zależna od mocy jednostkowej każdego modułu fotowoltaicznego. Grupy paneli zainstalowane zostaną na dedykowanych wolnostojących konstrukcjach wsporczych o kącie nachylenia dobranym do omawianej szerokości geograficznej, dzięki czemu zostanie zapewnione ich optymalne nasłonecznienie w ciągu roku.

Wykaz działek położonych przy planowanej inwestycji:

1056/55, 1056/152, 1056/91, 1056/57, 1056/155, 1056/99, 1056/169, 1056/168, 1056/56, 1056/122, 1056/84, 1056/168, 1056/167, 1056/166, 1056/165, 1056/102, 1056/101, 1056/82, 1056/98, 1056/164, 1056/121, 1056/57, 1056/136, 1056/135, 1056/157, 1056/160, 1056/163, 1056/142, 1056/121, 1056/87, 1056/86, 3035/1, 3368, 2698/13, 3360, 1142/11, 1141/7, 1012/16, 3366, 1410/122, 1410/123, 1410/104, 2698/25, 2698/23, 2698/12, 1142/6, 1012/25, 1012/27, 1012/26, 1012/9, 966, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1133/2, 1133/1, 1133, 1132, 1131, 1012/17, 1312/18, 1012/19, 1012/20, 1074/2, 1074/1, 1075, 1076/1, 1076/2, 1077/2, 1077/1, 1078/1, 1078/2, 1079, 1080, 1081/1, 1081/3, 1081/4, 1082, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098/1, 1098/2, 1100, 1099, 1102, 1101, 1105, 1103, 1104/4, 1106/1, 1106/2, 1107/4, 1107/3, 1108/2, 1108/1, 1089/1, 1089/2, 1088, 1087, 1012/14, 1012/15, 1012/13, 1012/11, 1012/10, 1115, 1113, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1111, 1110, 1109, 1086, 1085, 1084, 1083, 1090, 1108/1, 1108/2, 1107/3, 1107/4, 1106/1, 1106/2, 1109.

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ireneusz Roman Kiendyś


Data wytworzenia: 2022-10-24 08:31 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2022-10-24 08:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska