BIP UM Hajnówka

NIECIECKI KAROL - Radny Miasta Hajnówka

NIECIECKI KAROL - Radny Miasta Hajnówka

Radny Karol Nieciecki

Numer okręgu wyborczego: 14

Granice okręgu wyborczego: m. Hajnówka ulice: Lipowa numery parzyste 22-70, numery nieparzyste 25-69 c, Rzeczna.

Pełnione funkcje w Radzie Miasta: członek Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu

Przynależności do klubu radnych: nie przynależy

Numer telefonu: 606 205 657

Adres mailowy: nkarol18@wp.pl,  k.nieciecki@rm.hajnowka.pl

 


Data wytworzenia: 2015-03-16 16:59 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-03-16 16:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska