BIP UM Hajnówka

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

UCHWAŁA Nr XI/89/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016


Data wytworzenia: 2016-09-21 15:24 Autor: Joanna Wróbel-Siemiacka Data publikacji: 2016-09-21 15:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska