BIP UM Hajnówka

Miejska Komisja Wyborcza w Hajnówce informuje o teminie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających

Miejska Komisja Wyborcza w Hajnówce informuje o teminie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

w Hajnówce

INFORMUJE

O TERMINIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIASTA HAJNÓWKA w OKRĘGU WYBORCZYM Nr 2 ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 STYCZNIA 2018 roku

 

1. Miejska Komisja Wyborcza w Hajnówce na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz.15, poz.1089) przyznaje numery listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy. Numery te Miejska Komisja Wyborcza w Hajnówce przyznaje, w drodze losowania.

2. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 27 grudnia 2017 r. o godz. 15:30 w Sali 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro) przy ul. Aleksego Zina 1.

3. Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:

1) dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w nieprzezroczystych kopertach,

2) czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby,

3) wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

4. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka.

PRZEWODNICZĄCA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce

Maria Jańczuk


Data wytworzenia: 2017-12-15 13:07 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2017-12-15 13:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska