BIP UM Hajnówka

Materiały na XXV sesję w dniu 22 luty 2017r.

Materiały na XXV sesję w dniu 22 luty 2017r.

Hajnówka, dnia 07.02.2017 r

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.1.2017

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) zwołuję obrady XXV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 22 lutego 2017 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 08.12.2016 r. do 03.02.2017 r. r.

 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.

 7. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok.

 8. Sprawozdanie za 2016 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka .

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

  2. zmiany Uchwały Nr XXXVI/276/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Hajnówka,

  3. udzielenia pomocy finansowej,

  4. zmian w budżecie miasta na 2017 rok,

  5. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,

  6. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka,

  7. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy,

  8. stanowiska Rady Miasta Hajnówka w sprawie kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta Hajnówka

  9. planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji na rok 2017,

  10. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2017 r.

 10. Wolne wnioski zapytania.

 11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

14 luty 2017 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

15 luty 2017 r.- Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

16 luty 2017 r.- - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-02-08 12:03 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2017-02-08 12:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska