BIP UM Hajnówka

Materiały na XX sesję w dniu 5 października 2012 r.

Materiały na XX sesję w dniu 5 października 2012 r.

Hajnówka, dnia 04.10. 2012 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.6.2012

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 5 października 2012 roku godz. 09.00 w sali ślubów Urzędu Miasta Hajnówka / parter/ przy ul. Aleksego Zina 1

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Powołanie komisji skrutacyjnej.

4.Rozpatrzenie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcie regulaminu głosowania nad odwołaniem przewodniczącegoRady Miasta Hajnówka,

b/ odwołania przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka,

c/ przyjęcie regulaminu głosowania nad powołaniem przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka,

d/ powołania przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

5.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2012-10-04 09:15 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-10-04 09:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska