BIP UM Hajnówka

Materiały na XLI sesję w dniu 9 sierpnia 2018r.

Materiały na XLI sesję w dniu 9 sierpnia 2018r.

Hajnówka, dnia 23.07.2018 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.6.2018

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994, poz. 1000, poz.1349) zwołuję obrady XLI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 9 sierpnia 2018 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 08.05.2018 r. do 18.07.2018 r.

 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Hajnówka,

  2. zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027.

 7. Wolne wnioski, zapytania.

 8. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

27 lipiec 2018 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro)

31 lipiec 2018 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro)

2 sierpnia 2018 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro)


Data wytworzenia: 2018-07-25 07:49 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-07-25 07:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska