BIP UM Hajnówka

Materiały na XLI sesję w dniu 5 listopada 2014 r.

Materiały na XLI sesję w dniu 5 listopada 2014 r.

Hajnówka, dnia 31.10.2014 r.


Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.9.2014

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XLI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 5 listopada 2014 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar  „Hajnówka Wschód".
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2014-10-31 22:34 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2014-10-31 22:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska