BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 20 sierpnia 2021r.

Materiały na obrady XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 20 sierpnia 2021r.

 

 

 

Hajnówka, dnia 16 sierpnia 2021 r.

RADA MIASTA

HAJNÓWKA

BRM.0002.5.2021

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję obrady XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 20 sierpnia 2021 r. godz. 13.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ulicy T. Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie podjęcia uchwał w sprawach:

    1. zmian w budżecie miasta na 2021 rok,

    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2021-2030,

  4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

 


Data wytworzenia: 2021-08-17 07:46 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2021-08-17 07:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska