BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XLVII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 2 sierpnia 2023r.

Materiały na obrady XLVII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 2 sierpnia 2023r.

RADA MIASTA

HAJNÓWKA

Hajnówka, 2023.07.28

BRM.0002.7.2023

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) zwołuję obrady XLVII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 2 sierpnia 2023 roku godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka z porządkiem obrad jak niżej:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia wniosku Pana Adama Iwańczuka dotyczącego rozpoznania pracy Dyrektora Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce,
  2. wniosku Pana Adama Iwańczuka z dnia 06.06.2023 r. dot. przygotowania uchwały przez Radę Miasta Hajnówka,
  3. wniosku Pana Adama Iwańczuka z dnia 12.06.2023 r. w sprawie zmiany zapisów regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 października 2021 roku,
  4. skargi na radną Rady Miasta Hajnówka,
  5. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce,
  6. przyjęcia stanowiska dot. wycinki drzew pod inwestycje miejskie,
  7. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji,
  8. powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Logowanie się do PORTALU RADNEGO:

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 14.30 w związku z procesem logowania się do Portalu Radnego.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-07-28 11:46 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2023-07-28 11:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska