BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XLIX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 22 września 2023 roku

Materiały na obrady XLIX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 22 września 2023 roku

RADA MIASTA HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 21 września 2023 r.

BRM.0002.10.2023

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) zwołuję obrady XLIX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 22 września 2023 roku godz. 11:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka z porządkiem obrad jak niżej:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

    1. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,

    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030,

    3. zmiany uchwały nr XL/318/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce.

  4. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                             PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                                                                                                                                         Walentyna Pietroczuk

Logowanie się do PORTALU RADNEGO:

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 10:30 w związku z procesem logowania się do Portalu Radnego.


 


Data wytworzenia: 2023-09-21 10:42 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2023-09-21 10:42 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska