BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XLIV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 4 maja 2023 r.

Materiały na obrady XLIV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 4 maja 2023 r.

RADA MIASTA HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 27 kwietnia 2023 r.

BRM.0002.6.2023

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) zwołuję obrady XLIV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 04 maja 2023 r. godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

    1. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,

    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030,

    3. zaopiniowania projektu Listy zmian w sieci obszarów Natura 2000 Puszcza Białowieska (PLC200004).

  4. Zamknięcie obrad.

Wieceprzewodniczący Rady

Janusz Puch


Data wytworzenia: 2023-04-27 21:46 Autor: Marlena Lisowska Data publikacji: 2023-04-27 21:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska