BIP UM Hajnówka

Materiały na II sesję w dniu 15 grudnia 2014 r.

Materiały na II sesję w dniu 15 grudnia 2014 r.

Hajnówka, dnia 03.12.2014 r.


Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.2.2014

Radni Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady II sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 15 grudnia 2014 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka /sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Hajnówka,
b) powołania komisji rewizyjnej,
c) wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
d) wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka.
7. Wolne wnioski zapytania.
8. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2014-12-03 14:53 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2014-12-03 14:53 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska