BIP UM Hajnówka

LASZKIEWICZ BARBARA - Radna Miasta Hajnówka

LASZKIEWICZ BARBARA - Radna Miasta Hajnówka

Radna Barbara Laszkiewicz

Numer okręgu wyborczego: 3

Granice okręgu wyborczego: m. Hajnówka ulice: Mikołaja Reja.

Pełnione funkcje w Radzie Miasta: członek Komisji Spraw Społecznych, członek Komisji Rewizyjnej

Przynależności do klubu radnych: Klub Radnych KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Numer telefonu: 502 086 552

Adres mailowy: basialaszkiewicz@o2.pl

Wykształcenie : wyższe ekonomiczne


Data wytworzenia: 2015-03-16 15:29 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-03-16 15:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska