BIP UM Hajnówka

KULIK SŁAWOMIR - Radny Miasta Hajnówka

KULIK SŁAWOMIR - Radny Miasta Hajnówka

Numer okręgu wyborczego: 21

Granice okręgu wyborczego: m. Hajnówka ulice: 3 Maja numery nieparzyste 1-27, numery parzyste 2-12, Dworcowa, Kosidłów, Ks. Ignacego Wierobieja, Mała, Mazury, Nowowarszawska numery nieparzyste 1-11, numery nieparzyste 21-27a, Piaski, Przytorowa, Warszawska numery nieparzyste 1-17, numery parzyste 2-20, Władysława Jagiełły, Zaułek Targowy.

Pełnione funkcje w Radzie Miasta: członek Komisji Spraw Społecznych, członek Komisji Rewizyjnej (wybrany 27.12.2017 r. - Uchwała Nr XXXV/245/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27.12.2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej)

Przynależności do klubu radnych: Klub Radnych KW Porozumienie Samorządowe Ziemia Hajnowska


Data wytworzenia: 2015-03-16 18:16 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-03-16 18:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska