BIP UM Hajnówka

KUKLIK HELENA - Wiceprzewodznicząca Rady Miasta Hajnówka

KUKLIK HELENA - Wiceprzewodznicząca Rady Miasta Hajnówka

Radna Helena Kuklik

Numer okręgu wyborczego: 18

Granice okręgu wyborczego: m. Hajnówka ulice: Bajeczna, Dolna, Graniczna, Granitowa, Kamienna, Malinowa, Marmurowa, Metalowa, Miedziana, Poddolna numery parzyste 2-42 i numery nieparzyste 45-139, Poziomkowa, Prosta, Pszeniczna, Słonecznikowa, Stalowa, Targowa, Truskawkowa, Urodzajna, Wiatrakowa, Żytnia.

Pełnione funkcje w Radzie Miasta: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, członek Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu * przestała pełnić funkcję Wiceprzewodniczącej Rady z dniem 20 listopada 2017r. (Uchwała Nr XXXIII/227/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Heleny Kuklik  z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Hajnówka).

Przynależności do klubu radnych: Klub Radnych KW Porozumienie Samorządowe Ziemia Hajnowska *Na sesji w dniu 25.10.2017r. Radna wycofała udział z Klubu.

Numer telefonu: 692 179 061

Adres mailowy: hellenakuk@wp.pl

Urodzona w Hajnówce, posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, a ponadto studiuje na wydziale Transport na UTH w Radomiu. Na Politechnice Białostockiej ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa i uzyskała tytuł rzeczoznawcy  majątkowego. Pracuje jako zawiadowca w Polskich Liniach Kolejowych. Wykonuje funkcję kuratora sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim. Sprawowała funkcję przewodniczącej Rady Osiedla Paszki. Od 2008 roku w strukturach Platformy Obywatelskiej RP, obecnie wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu w Hajnówce. Pełniąc funkcję Radnej Miasta Hajnówka będzie przekonywać, że człowiek chce i potrafi być lepszym  i doskonalszym w tym co robi wystarczy mu o tym powiedzieć. Ma zapał do działania,  pomysły do realizacji i wiarę, że wszystko jest możliwe do osiągnięcia przy akceptacji i pomocy mieszkańców.


Data wytworzenia: 2015-03-16 15:14 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-03-16 15:14 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska