BIP UM Hajnówka

Skład osobowy Komisji Rady Miasta

Skład osobowy Komisji Rady Miasta

 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH RADY MIASTA HAJNÓWKA

 

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

1.

Jerzy Charytoniuk

Radny objął mandat po radnym Eugeniuszu Saczko

Przewodniczący Komisji

2.

Alicja Chaniło

Członek Komisji

3.

Leonard Kulwanowski

Członek Komisji

4.

Bogusław Szczepan Łabędzki

Członek Komisji

5.

Halina Łojewska

Członek Komisji

6.

Mikołaj Jan Szarejko -
Radny objął mandat po radnej Irenie Siegień

Członek Komisji

 

 

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ RADY MIASTA HAJNÓWKA

 

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

1.

Grzegorz Tomaszuk

Przewodniczący Komisji

2.

Jan Giermanowicz

Członek Komisji

3.

Piotr Markiewicz

Członek Komisji

4.

Jakub Ostapczuk

Członek Komisji

5.

Wiesław Rakowicz

Członek Komisji

6.

Eugeniusz Bołtromiuk

Członek Komisji

7.

Zdzisław Wiatrowski

Członek Komisji

 

 

KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I SAMORZĄDU RADY MIASTA HAJNÓWKA

 

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

1.

Janusz Puch

Przewodniczący Komisji

2.

Ireneusz Roman Kiendyś

Członek Komisji

3.

Tomasz Olejnicki

Członek Komisji

4.

Walentyna Ostaszewska

Członek Komisji

5.

Tomasz Androsiuk

Członek Komisji

6.

Ewa Rygorowicz

Członek Komisji

7.

Krystyna Kośko

Radna objęła mandat po radnym Wiktorze Szpakowicz

Członek Komisji

 

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIASTA HAJNÓWKA

 

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

Funkcja

1.

Kiendyś Ireneusz Roman

Przewodniczący Komisji

2.

Gryc Alla

Członek Komisji

3.

Giermanowicz Jan

Członek Komisji

4.

Kulwanowski Leonard

Członek Komisji

5.

Rygorowicz Ewa

Członek Komisji

6.

Kośko Krystyna

Radna objęła mandat po radnym Wiktorze Szpakowicz

Członek Komisji


Data wytworzenia: 2012-02-21 20:09 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-02-21 20:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-04-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska