BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z X sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 25 listopada 2015r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z X sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 25 listopada 2015r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z X sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 25 listopada 2015 r.

Interpelacje:

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka

Nr 1. dot. budowy chodnika w ulicy Dolnej w zamian za przekazane przez mieszkańców grunty tzw. wspólnoty rolnej

Interpelacja złożona na piśmie – cyt:

Kilka lat temu podczas gdy funkcję burmistrza pełnił ktoś inny, ale z tej samej formacji co obecnie, zobowiązał się do pewnego układu z mieszkańcami miasta Hajnówki.

Otóż mieszkańcy ul Poddolnej i Dolnej ofiarowali na rzecz miasta ok 14 ha gruntów tzw wspólnoty rolnej w zamian za wykonanie chodników w ich ulicach.

W związku z tym, że umowa darowizny musiała mieć formę aktu notarialnego, a w akcie notarialnym nie mógł być zawarty taki warunek to mieszkańcy zgodzili się gdyż uważali, że umowa ustna z przedstawicielem samorządu terytorialnego na stanowisku burmistrza jest równie ważna i nie spodziewali się, ze następny, również przez nich wybrany burmistrz zapomni o umowie. W Radzie Miasta są zapewne radni tamtejszej kadencji i pamiętają o takim zobowiązaniu.

Chodnik w ul Poddolnej został wykonany w przeciągu 5 lat, przeznaczając na tę inwestycję po ok 20 tys rocznie i mam wrażenie, po analizie projektu na rok 2016 r, że zapomniano już o ul Dolnej. Niedługo minie 10 lat jak mieszkańcy ul Dolnej czekają na spełnienie umowy ustnej. Oni grunty swoje przekazali i nic w zamian nie otrzymali.

Uważam, że samorząd miasta to poważni przedstawiciele naszej Hajnówki, wybrani po to aby reprezentować interesy mieszkańców i dbać o rozwój i wizerunek miasta. W tym momencie nasza wiarygodność i honor, który powinien być ważniejszy od pieniędzy jest na krawędzi zaufania.

Przypomnę tylko, że wartość nieruchomości w Hajnówce na cele inwestycyjne kształtuje się w wysokości od ok 200-500 tys zł za ha w zależności od różnych uwarunkowań. Zatem nie powinno być wątpliwości, że chodnik w ul Dolnej należy się mieszkańcom bez dłuższego zastanowienia, tymczasem nie znalazł się w Projekcie Budżetu na 2016r.

Podpisano Helena Kuklik”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Przewodnicząca Kuklik pyta o sprawę chodników. Także tak jak no z tej obietnicy my się wywiązujemy, nikt z tej obietnicy nie zrezygnował. Na tyle, na ile zawsze środki pozwalały, kontynuacja budowy chodnika na ulicy Poddolnej była realizowana i w tej części głównej została zrealizowana. I będziemy się zastanawiać w przyszłości, jak również co roku po trosze kontynuować to w pozostałej części. Natomiast ja chciałbym zauważyć, że w tej części miasta dlaczego na bieżący rok mamy mało tytułów inwestycyjnych? Dlatego, że stosunkowo dużo pieniędzy przeznaczamy na dofinansowanie realizacji schetynówek. Pamiętamy wszyscy, że w tym roku został zrealizowany pierwszy etap modernizacji ulicy Prostej. Popisaliśmy umowę z powiatem. Powiat złożył wniosek na kontynuację tej inwestycji i dokończenie na drugą część ulicy Prostej i ulicy Targowej. My natomiast jako miasto złożyliśmy wniosek na w ramach schetynówki na ulice Armii Krajowej i na ulicę Zajęczą. Jeżeli chodzi o Zajęczą, jest to ta z tych ulic naszych miejskich, która będzie stosunkowo droga. Także z obietnicy się nie..., będziemy się starać wywiązywać, Pani Przewodnicząca.

 

Wolne wnioski, zapytania:

Pani Alicja Chaniło – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 2. Czy została jakaś podpisana umowa z Voyagerem, żeby zatrzymywał się Voyager na przystanku Poryjewo II? Bo ludzie skarżą się, że muszą z Pasiecznik 3 – 4 kilometry iść na Poryjewo, bo rzadko kiedy się zatrzymują. Wiem, że jedna z mieszkanek pisała już nawet pismo, korespondowała z Voyagerem i absolutnie to nic nie dało.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna Chaniło, temat Voyagera. No Pani radna, ja nie mam takiej mocy sprawczej, żeby Voyagera zmusić. Ja powiem tak, nie ma żadnych przeszkód , żeby Voyager zatrzymywał się na tym przystanku. Pani i te inne osoby bardzo dobrze wiedzą, że są warunki techniczne. My pilnowaliśmy w trakcie budowy ulicy wojewódzkiej w tamtym miejscu, żeby stosowne przystanki się znalazły po jednej i drugiej stronie ulicy. I te przystanki są. To jest sprawa tylko złej woli ze strony Voyagera. Nie ma żadnych przeszkód formalnoprawnych, żeby tam się te przystanki, te autobusy Voyagera zatrzymywały, ale oczywiście no wrócimy do rozmów z Voyagerem.

 

Nr 3. Jest tam przystanek na Starej Judziance nieoświetlony. Są dni coraz krótsze. Ja też już składałam ten wniosek i składam go ponownie, żeby można było oświetlić ten przystanek, bo MPK-i jeżdżą w tamtą stronę i po prostu, a to jest las, jest ciemno, także ludzie po prostu się boją.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Druga sprawa to oświetlenie. Tam w tamtym miejscu no nie ma linii energetycznej, trudno będzie to podłączyć, także po prostu w przyszłym roku skorzystamy z takiego rozwiązania, które było na części ulicy Leśnej, postawimy słup z fotowoltaiką. Myślę, że tyle, co na potrzeby tego przystanku, to starczy.

 

Nr 4. Został złożony wniosek mieszkańców z ulicy Poranek o poprawienie nawierzchni drogi na tej ulicy. Czy mógłby być ten, to podanie uwzględnione, ten wniosek mieszkańców w roku następnym?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Sprawa ulicy Poranek. Tak rzeczywiście mieszkańcy ulicy też tutaj z takim wnioskiem się zgłaszali. Deklarują swoje wsparcie finansowe. No ale takich ulic mamy dużo. To jest dosyć długa ulica. Co do tego nie ma wątpliwości. Policzymy się, zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa realizacji budżetu w przyszłym roku. Ja myślę, że jeżeli po rozliczeniu tego roku okaże się, że będziemy mieli jeszcze możliwości finansowe pewne, to pewne działania inwestycyjne jeszcze podejmiemy. I niewykluczone, że tutaj może się znaleźć opracowanie dokumentacji technicznej na tą ulicę.

 

Pani Krystyna Kośko – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 5. Ja ponawiam swój wniosek w sprawie podjęcia stosownej uchwały na przejazdy dla osób niepełnosprawnych. O poszerzenie o osoby z umiarkowanym stopniem.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Kośko, przejazdy dla osób niepełnosprawnych. Ja nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. Musimy sprawdzić, jaka jest to skala problemu, ile jest osób z tą niepełnosprawnością i jakie byłyby skutki finansowe i przeanalizujemy to. Niewykluczone, że można o tym pomyśleć i taki projekt uchwały przygotować.

 

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 6. Temat sprzątania bloków komunalnych. Czy z końcem roku zaprzestanie działalność sprzątanie, zostaje zakończone sprzątanie, czy dalej to będzie trwało?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Na temat sprzątania bloków komunalnych, Panie radny Mironczuk, to ja Panu w tej chwili nie odpowiem. Odpowie na to Dyrektor Łapiński.

 

Nr 7. Jest ulica Armii Krajowej a przy tej ulicy stoi sobie budynek. I Pan w swojej szczerości i dobroci chętnie tak finansuje, finansuje... I dba o inne, inne, inne problemy, no innych zakładów. Natomiast ja się pytam i tu pytanie. Kiedy, jak to zostanie, po prostu jak to zostanie no przystąpienie do tego budynku, bo jeśli budynek został przyjęty w roku 2011 i do chwili obecnej nie stać nas nawet na zabezpieczenie okien, otworów okiennych a w międzyczasie słyszeliśmy z Pana ust, jakie perspektywy ten blok będzie miał i jak, do jakich celów będzie wykorzystany, to ja się pytam, czy to idzie w zapomnienie? Czy jeszcze, ile on tam wytrzyma, jeszcze lat 5-6 i będziemy go rozbierać? Czy go wykorzystamy w sposób jakiś bardziej pożyteczny dla miasta, gdzie na pewno nie zabrakłoby chętnych do korzystania z tego? I po remoncie przynosiłby korzyści i to by nie mało korzyści, bo budynek o powierzchni 892 metry użytkowe i 742 metry to jest bardzo duża powierzchnia. Także tutaj no nie wiem, na następny rok w założeniach budżetu też nie widzę to. Nie wiem, jak Pan to przedstawi, bo jeżeli po raz trzeci finansujemy obce zakłady a zapominamy o swoich własnościach, o swojej własności. I coś tu jest no albo zapominamy, albo to jest nam niepotrzebne. Jeżeli jest niepotrzebne, to może rzeczywiście, przekażmy dla spółek. To potrafią zagospodarować, potrafią może wykorzystać i będziemy mieli z tego jako taki dochód, że tak się wyrażę. Bo w chwili obecnej to ani piękności, ani zysku on nie przynosi. Tylko co kto idzie, no spacerując ulicami to epitety się sypią dość poważnie i to nie tylko pod Pana Burmistrza adresem, ale i radnych, i wszystkich tu obecnych. Także ja bym chciał usłyszeć, Panie Burmistrzu, odpowiedź adekwatną do sytuacji. Nie tylko stwierdzenie, że haki i to Pan załatwia. Ja bym poprosił, żeby Pan odpowiedział w miarę uczciwie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Budynek przy Armii Krajowej. Ja już mówiłem wcześniej o tym, że ten budynek planujemy przeznaczyć na chociaż malutki akademik dla Politechniki. Owszem, możecie się Państwo z tego śmiać, ale ja nie zaproponuję wydania pieniędzy z budżetu miasta dzisiaj w 100 % na remont tego budynku. Nie zrobi też Politechnika. Myślę, że powinniśmy się wszyscy cieszyć z tego, co udało się osiągnąć, jeżeli chodzi o budynek dydaktyczno-badawczy przy ulicy Piłsudskiego. Też jest to skutek naszej współpracy dobrej z Politechniką Białostocką. Wierzę, że w przyszłości też ten temat zamkniemy. Już dwa lata temu składaliśmy wniosek na modernizację i budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, łącznie z tym budynkiem. No niestety, wniosek ten nie przeszedł. Zabrakło punktów z prostej przyczyny. Nie dało się wykazać efektu ekologicznego. Dlaczego. Dlatego że ten budynek dzisiaj nie jest ogrzewany. Tam de facto nie ma żadnego zużycia, emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dlatego trzeba będzie szukać innych pieniędzy. Ja się zgodzę, że nie jest to miasteczko akademickie, ale jest to jedyny budynek, który możemy de facto przystosować dla potrzeb Politechniki. Ja wierzę w to, że kiedyś to zrobimy a na dzień dzisiejszy budynek jest zabezpieczony i nic złego się tam nie dzieje Chociaż oczywiście, też bym się cieszył, gdyby dało się jak najszybciej ten termomodernizację zgodnie z projektem i pozwoleniem budowlanym zrealizować.

 

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 8. Panie Burmistrzu, 22 listopada tegoż roku odbył się remont chodnika przy bloku 3 Maja 56. To jest ten chodnik, o którym rozmawialiśmy miesiąc, czy może nawet i trochę więcej niż miesiąc temu, prawda? Panie Burmistrzu, remont się, trwał 2 godziny z wykorzystaniem 5 pracowników i sprzętu zmechanizowanego o wartości 300 000. I wykonano następującą pracę: podsypano piasek pod 2 płytki, wybrano wodę. Stan tego chodnika jest gorszy niż był przedtem. Mam zapytanie do Pana Burmistrza. Ile kosztował nas ten remont? Bo koparka tam stała ponad 3 godziny, czkając na tych 5 zuchów. I kto odpowiada za odbiór takiego czegoś? Proszę Państwa, ludzie, powiem tak, w cudzysłowie, w oczy nam plują, jak widzą coś takiego. Tam ludzie, tam ludzie przechodzą i mówią tak: Słuchaj, tu przed chwilą był remont, tu robiono, zobacz, jak to wygląda. Jeszcze jedną sprawę w związku z tym chodnikiem chciałem poruszyć. Otóż przez ten chodnik jeżdżą niektórzy mieszkańcy samochodem. Ci, co chodzą pieszo, proszą, żeby zabezpieczyć w jakiś sposób, postawić słupek czy coś w tym rodzaju, aby nie jeżdżono tam samochodem, gdyż nie jest to droga dla samochodów, jest to chodnik typowo dla pieszych. I nie tylko właśnie dla mieszkańców tego bloku, ale tego osiedla i mieszkańców Hajnówki, prawda? Także chciałbym prosić, żeby w jakiś sposób, bo wierzę, że ten remont będzie dobrze zrobiony, prawda, i w jakiś sposób to zabezpieczyć, postawić jakąś barierkę. To jeden taki wniosek i zapytanie zarazem.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Nieciecki porusza temat chodnika. My sprawdzimy. Trudno mi powiedzieć w tej chwili. Oczywiście, jeżeli są jakieś fuszerki, to poprawimy.

 

Nr 9. Panie Burmistrzu, chciałbym zapytać, dlaczego 11 Listopada na blokach komunalnych nie było flag? Obowiązkiem właściciela, administratora, w tym czasie nie było, jest zabezpieczenie właśnie flag, tak jak w blokach spółdzielczych, można powiedzieć, że wszystko było wykonane dobrze, tak w blokach komunalnych i to bardzo wielu, ja widziałem bynajmniej, nie było flag. A Panom radnym chciałem przypomnieć, przepraszam, że tak występuję, że obowiązkiem naszym jest w czasie święta państwowego wywiesić flagę.

/do wniosku odniósł się Pan Maciej Borkowski – wniosek Nr 11/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 11

 

Nr 10. Panie Burmistrzu, ja mam do Pana pytanie, z którym, tak prawdę mówiąc, noszę się już od kilku miesięcy, albo nawet może i od pół roku, czy więcej. Czytam. Panie Burmistrzu, mam tu przed sobą protokół sądowy z dnia 13 maja 2013 roku. Ten protokół ma 7 stron, wszystkich nie będę czytał, nazwisk, prawda, osób, które biorą udział w tym posiedzeniu sądu nie będę wymieniał, natomiast przeczytam jeden akapit. To jest wypowiedź Pana pełnomocnika Spółdzielni Mieszkaniowej. Nazwiska też nie podaję. Jak będzie Pan Burmistrz chciał, ja kserokopię tego protokołu Panu podam. Pełnomocnik, radca prawny zeznaje. „Odnosząc się do niepomiarowania lokalu przy ulicy Armii Krajowej 14, to znajdujące się tam lokale używane, mieszkają tam osoby, które zostały wyeksmitowane z lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Osoby te zostały tam umieszczone dlatego, że gmina miejska Hajnówka nie zapewniła lokali zastępczych dla osób, którym przysługuje na mocy wyroku. Osoby te nie płacą za czynsz.” Ten proceder trwał przez dwa lata. Panie Burmistrzu, jak Pan myśli, kto zapłacił za ten czynsz, za te osoby? Ja. Ja, ktoś, kto jeszcze mieszka w Spółdzielni Mieszkaniowej. Zapłaciliśmy za te osoby, bo Pan Burmistrz, prawda, jako przedstawiciel gminy nie zapewnia im, więc lekkomyślnie Pan Prezes Spółdzielni, prawda, przerzuca koszty na nas. Ja przepraszam, postaram się skierować to do odpowiednich organów, bo uważam, że jest to przestępstwo. Jest to, zostałem okradziony na duże pieniądze ja i spółdzielcy Spółdzielni Mieszkaniowej.

/do wniosku odniósł się Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – wniosek Nr 17/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Dlaczego lokale socjalne? Oczywiście, gdybyśmy te lokale socjalne mieli wolne, bez problemu byśmy je przekazali. Staramy się we współpracy ze Spółdzielnią co roku przynajmniej jeden lokal socjalny przeznaczyć na takie eksmisje. Spółdzielnia Mieszkaniowa w sytuacji, bo to jest niewątpliwie nasze zadanie, nasz obowiązek, ale też nasze możliwości są takie, jakie są. Jeżeli będzie możliwość, postaramy się dać do dyspozycji Spółdzielni tych lokali więcej.

 

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 11. dot. odtworzenia zaczepów na flagi państwowe

Wniosek złożony na piśmie – cyt:

W związku ze Świętami Państwowymi takimi jak 11 listopad, 2 czy 3 maj, proszę o odtworzenie zapomnianych podczas termomodernizacji zaczepów na flagi państwowe, które przed remontem znajdowały się przy każdym wejściu do budynku. Ponieważ jak zauważamy jest to pewnego rodzaju forma okazywania patriotyzmu, która zanikła w naszym mieście.

Podpisano Maciej Borkowski”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Dlaczego 11 listopada na blokach nie było flag? Tu nie wiem, czy Pan radny Borkowski wspominał, czy kto, że rzeczywiście po termomodernizacji bloków, a wiele zostało zmodernizowanych, na nie wszystkich zostały te uchwyty zrobione. Zgodzę się z tym, że to jest błąd i niedopatrzenie. Stosowny monit do Dyrekcji prześlemy, ale niezależnie od tego do wszystkich jednostek dodatkowo wyślemy przypomnienie o tym, że święta państwowe wiążą się z obowiązkiem wywieszenia flagi narodowej. Wydaje się, że jest to oczywiste. Nie powinno się nikomu o tym mówić i przypominać, ale jednak, jednak trzeba to zrobić.

 

Nr 12. dot. wprowadzenia do planu pracy Komisji Rewizyjnej corocznej kontroli stowarzyszeń korzystających z dofinansowania z Urzędu Miasta

Wniosek złożony na piśmie – cyt:

W związku z toczącą się szeroką debatą na temat finansowania stowarzyszeń w Naszym Mieście, wnoszę o wprowadzenie do planu prac Komisji Rewizyjnej corocznej kontroli stowarzyszeń korzystających z dofinansowania z Urzędu Miasta Hajnówka.

Kontrola miałaby obejmować kwoty przyznane w ramach dotacji.

Proponuję aby protokół pokontrolny został przedstawiony mieszkańcom na sesji za pośrednictwem Telewizji Kablowej.

Popisano Maciej Borkowski”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Sprawa, Komisja Rewizyjna pracuje według swojego regulaminu, jak Rada w swoim planie pracy na przyszły rok czy kolejne lata zdecyduje o tym, że Komisja Rewizyjna ma się zająć również kontrolą stowarzyszeń, no to to będzie decyzja Komisji.

 

Nr 13. Teraz odniosę się do wniosku, do odpowiedzi na wniosek, który otrzymałem, bo radni pracują również między sesjami, może nie wszyscy, ale niektórzy. Pisałem do Komisji, do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosek następującej treści: „Wnoszę o przedstawienie zajętego stanowiska w sprawie informacji, które zostały przedstawione na IX sesji Rady Miasta z dnia 28.10.2015 r. a dotyczyły możliwości nadużycia stanowiska przez Burmistrza Miasta Hajnówka, który delegował do sprzątania budynku zajmowanego przez Stowarzyszenie Żubr pracownicy interwencyjnej Urzędu Miasta. Proceder ten trwał przez długi czas. Działanie takie mogło narazić gminę miejską Hajnówki na straty finansowe, jak również rzuca cień podejrzeń na całą Radę Miasta, która przymyka oko na tego rodzaju działania.” W odpowiedzi, odpowiedź od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, niewzruszonego zresztą, odpowiedź brzmi tak: „Komisja Rewizyjna pracuje zgodnie z planem pracy przyjętym i tak dalej (...) przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną ustala Rada Miasta w drodze uchwały. 3. Komisja Rewizyjna koncentruje się w swojej pracy przede wszystkim na kontroli działania finansowej gminy. Komisja Rewizyjna nie może żądać udostępnienia dokumentów z zakresu prawa pracy urzędników, list obecności, rejestrów delegacji oraz książki wyjść.” Otóż przeczytam Państwu teraz Regulamin Miasta tak, Rady Miasta. „§ 52. 1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady Miasta lub Komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.” Komisji. „Radny ma prawo wglądu i otrzymania kopii dokumentów Rady, Komisji i Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy, nie naruszając przepisów o ochronie informacji niejawnych, o tajemnicy skarbowej i ochronie danych osobowych.” Regulamin Komisji Rewizyjnej Miasta. „§ 4. Zakres pracy Komisji Rewizyjnej 1. Kontrolowanie działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, w szczególności w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.” Ja piszę do Przewodniczącego Komisji o możliwości narażenia gminy miejskiej na straty finansowe, Pan Przewodniczący odpisuje mi, że koncentruje się w swojej działalności przede wszystkim na kontroli działalności finansowej, po czym nie podejmuje żadnych kroków. Ja rozumiem, że jest to niezręczne w Pana przypadku, ponieważ jesteście z jednej opcji politycznej, ale dziwi mnie fakt nawet taki, budzi moje zastrzeżenia taki fakt kwestii moralnej, że Pana to w ogóle nie zainteresowało... I chciałbym, żeby Pan się do tego ustosunkował, tak? Ja ad vocem oczywiście odpowiem.

Odpowiedź Pana Jerzego Charytoniuka – Radnego Rady Miasta Hajnówka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzielona na sesji – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni radni, rzeczywiście, Panie Borkowski, Pan złożył pismo do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i ja odpowiedziałem Panu jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Nakreśliłem Panu w dwóch pierwszych punktach w oparciu o jakie punkty pracujemy. I one są zgodne z prawem. Nieprawdą jest, że odpowiadając Pani, nie zapoznałem się z dokumentami. Dokładnie zapoznałem się z dokumentami, które Pan przesłał do prokuratury i z wyrokiem sądu. Sąd w dodatku uznał to zgłoszenie za bezzasadne i w dodatku stwierdził, że Pan dokonał kontroli jako osoba nieuprawniona. Rozumiem, że jeżeli nie sąd, to Komisja Rewizyjna, prawda? Komisja Rewizyjna w moim odczuciu nie jest komisją śledczą, nie jest komisją, która ma uznać, czy Pan miał rację, zgłaszając do prokuratury swój wniosek, czy też nie.

Odpowiedź Pana Macieja Borkowskiego – Radnego Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ad vocem do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Niech Pan nie manipuluje faktami. Szkoda, że nie przyszedł Pan po źródła jeżeli chodzi, że ma Pan te wszystkie odpisy z sądu. Bym Panu udostępnił tego typu dokumenty stwierdzające. Druga rzecz, Pan Burmistrz uciekł, nie ma adresata... Wyszedł, dobrze, ja rozumiem, ale gdyby wszystko było w porządku, po mojej wizycie ten proceder nie zostałby zaniechany, byłby kontynuowany, jeżeli nie było nadużycia. Dlatego został skończony w momencie, kiedy pojawił się radny Borkowski?

 

Nr 14. Czy Pan Burmistrz z dniem 1 stycznia potrafiłby z rękawa wyjąć mieszkanie komunalne dla mieszkańca miasta Hajnówki? Może dojść do takiej sytuacji, ja już przedstawiam. Jakiś czas temu przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, któremu, rzadko mi się to zdarza, ale muszę podziękować, udało się umieścić człowieka z osiedla Kolejek w Domu Samarytanin. Dochodzi do takiej sytuacji, był umieszczony w sierpniu, teraz rodzina prosiła mnie o interwencję, dochodzi do takiej sytuacji, ten człowiek nie zdał mieszkania komunalnego, umowę z Samarytaninem na podpisaną do końca grudnia, teraz się okazuje, że mieszkanie zostało zdane, niby on poszedł sam do ZGM-u i zdał. Urzędnicy nie zapytali go, czy on będzie miał gdzie mieszkać, do kiedy była podpisana umowa w Samarytaninie. Jak mnie zapewniał Pan Dyrektor, chociaż niewiele mi te zapewnienia dają, że miasto nie zostawi ludzi bez mieszkania, bez dachu nad głową. Skąd taka bezduszność wśród urzędników? Nie zapytają nawet, tak, czy będzie miał Pan gdzie mieszkać? Nie sprawdzili tych dokumentów, nie sprawdzili danych. Ten człowiek jest starszy, nieświadom tego i może dojść do sytuacji z dniem 1 stycznia staje się człowiekiem bezdomnym. Co on ma wtedy zrobić? Pan Burmistrz będzie miał zapewnione takie lokum dla tego człowieka? Wolę się upewnić publicznie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Borkowski, sprawa opieki. No w zasadzie my jako Rada o indywidualnych sprawach nie powinniśmy mówić. Ja Pana zapewniam, Panie radny, że opieka dla tego Pana będzie zapewniona. Dlaczego doszło do tej sytuacji? Dlatego że sam Pan dobrze wie, że ta osoba już nie była w stanie funkcjonować samodzielnie bez pomocy osób trzecich.

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 15. Na początek odniosę się do odpowiedzi, jaką otrzymałem z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Panie Burmistrzu, na temat podwyżki, którą nam Przedsiębiorstwo zafundowało. Czytamy w niej i to jest informacja, którą także Pan Przewodniczący na poprzedniej sesji, że Przedsiębiorstwo Spółka Rindipol zafundowała nam podwyżkę opłat za energię cieplną i to nie jest prawda. Tabele z taryfami są ogólnodostępne. One są publikowane w Dziennikach Urzędowych i tam możemy się przekonać, że powiedzmy, nawet w niektórych kategoriach o parę groszy została obniżona taryfa. Natomiast Pan Prezes PEC-u pisze w odpowiedzi, że cena wzrosła o 2,5 % tego ciepła produkowanego przez Rindipol, bo w PEC-u staniała. Staniał przesył. Ja odsyłam Państwa do tych tabel. Warto je studiować, przekonywać się, jak to wygląda. Mieszkańcy akurat są po wygranej w pierwszej instancji dotyczącej podzielników. Tak sobie pewnie duża część w Hajnówce wyobraża, że jak znikną podzielniki z kaloryferów, to będziemy mniej płacić za ciepło. Ale ciepło będzie, będzie drożało tak, jak Pan Prezes PEC-u nam zafunduje te podwyżki, proszę Państwa. To, że zmieni się sposób obliczania, to wcale nie znaczy, że ciepło stanieje. Pan Żukowski pisze o tym, że cena wzrosła o 2,5 %, później pisze o tym, że jest to związane z ustawą prawo energetyczne i tam odnosząc się do tej ustawy mówi, że to 2 %, czyli tak naprawdę nie wiemy, dlaczego w niektórych przedziałach PEC podniósł nam nawet do 20 % ciepło. Pan Żukowski pisze, że 2,5 % byłoby uzasadnione, później pisze, że 2 %. A kiedy sięgamy do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i czytamy o tym, o czym pisze Pan Żukowski, to się dowiadujemy, że w 2015 roku ta opłata wynosiła 1,5 %. Dodatkowo jeszcze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w związku z tym, że jest posiadaczem tak zwanych białych certyfikatów, mogłoby tę opłatę umorzyć. Mogło złożyć wniosek do URE i tej opłaty nie płacić. Ale w ten sposób jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłym roku? 31 grudnia te opłaty wygasają i nasze Przedsiębiorstwo raz zyska na nas, że od nas ściągnie, nawet nie 1,5 %, ale więcej, a dwa, sprzeda białe certyfikaty i jeszcze na tym zarobi. Mogło tego nie robić i zarobić na białych certyfikatach. Cenę, jaką zafundowało Przedsiębiorstwo za przesył energii cieplnej od Rindipolu do mieszkańców to jest od 8 % do 20 %. No jak łatwo się przekonać, w porównaniu z tą nawet nieuzasadnioną podwyżką, jaką mogło wprowadzić, 1,5 % jest to znacznie więcej. Dodatkowo ja przypominam Państwu to, o czym już mówiłem. Swego czasu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zarabia u nas za tak zwaną moc zamówioną 300 000, za coś, czego nie może nam zapewnić. Bo nie ma tej mocy, którą my u niego w tym Przedsiębiorstwie zamawiamy a za to płacimy.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o pytanie Pana Łabędzkiego dotyczące PEC-u, no to trudno rozmawiać, jak nie ma Prezesa PEC-u, także odpowiedzi może udzielić Panu Prezes Żukowski.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 15

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 15a /akapit 1-10/

 

Nr 16. Panie Burmistrzu, następna sprawa to odpowiedź na wniosek dotyczący eksmisji rzeczy z lokalu na Armii Krajowej 40. Otrzymałem dwie odpowiedzi z dwóch niezależnych instytucji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mówi o tym, że umieszczenie lokatorki w szpitalu było związane z podjęciem zasadnego leczenia. I Pani Dyrektor mówi tutaj, że na temat potrzeby leczenia, czyli interwencji medycznej, wypowiedziała się właściwa instytucja, wydając odpowiednie postanowienie. Ja jestem w stanie to zrozumieć, że tak było. Pani Dyrektor MOPS-u opisuje też, jak fizycznie wyglądało przewiezienie Pani lokatorki do szpitala. I podkreśla jeszcze, że zawsze cała procedura odbywała się z poszanowaniem woli podopiecznej. Natomiast z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej otrzymuję informację, że wejście do lokalu nastąpiło w obecności lokatora i opróżnienie odbyło się za jego przyzwoleniem. Ale pracowników ZGM-u z pisma MOPS-u wynika, że tam nie było w tym momencie. Więc albo pisze nieprawdę Pani Dyrektor MOPS-u, albo pisze nieprawdę Pan Dyrektor ZGM-u. Jeżeli faktycznie ta osoba wskazywała swoim zachowaniem, że należy podjąć w jej przypadku leczenie, no to trudno było też traktować podejmowane przez nią akty prawne za właściwe. Można by było powiedzieć, no jeżeli w tym momencie była w jakiś sposób ubezwłasnowolniona, to czy powinniśmy jej decyzję wtedy traktować na poważnie? Z lokalu zabrano rzeczy. Tam część Pani zabrała ze sobą do szpitala, co ciekawe, bez dezynsekcji. I mamy informację... A samochód, którym przewożono rzeczy? ... że rzeczy, które tam zostały, nie przedstawiały żadnej wartości. Natomiast na zdjęciu, które mi przysłano, widzę obraz. Oczywiście, ja nie jestem znawcą dzieł sztuki, nie do końca mogę powiedzieć, czy to jest ten obraz, ale on może wskazywać, że jest to jednak obraz o pewnej wartości. Więc gdzie jest ten obraz? Ja chyba nawet już nawet, ja już nawet nie oczekuję odpowiedzi na te pytania, które stawiam. Opisuję tylko stan faktyczny, z jakim mamy do czynienia.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Eksmisja, ja jak tak Pana słucham, to wyciągam jeden wniosek. Ja myślę o rozwiązywaniu problemów a Pan na siłę szuka problemu tam, gdzie go nie ma. Nie będę o tym mówił, bo jest to sprawa delikatna, wrażliwa i indywidualna, ale najważniejsze, że problem został rozwiązany i został rozwiązany zgodnie z prawem.

 

Nr 17. Radny Nieciecki mówi o sytuacji dotyczącej mieszkań socjalnych. Panie Burmistrzu, parę sesji temu, chociaż w poprzedniej kadencji, ale obiecał Pan, że co roku miasto będzie przekazywało na cele socjalne mieszkania według swoich możliwości. Ja chciałbym zdopingować Pana do tych działań, dlatego że my mieszkańcy zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej ponosimy naprawdę duże koszty w związku z tym, że miasto nie wypełnia swojego obowiązku. Tutaj nie tak jak w przypadku zabytków, że mamy opiekę i ochronę, to miasto jest zobowiązane. Na pewno się Pan orientuje, że sam proces tych działań, które podejmuje komornik w przypadku eksmisji, to są koszta, no teraz po nowelizacji ustawy w granicach 7 000 – 8 000. I my jako mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej tyle płacimy komornikowi, który przeprowadza całą procedurę, ale na końcu nic nie może zrobić, bo miasto, gmina nie może mu zapewnić lokalu socjalnego, do którego tą eksmisję ma przeprowadzić. Ponosimy też koszty takie chociażby, jak utrzymanie lokalu na Armii Krajowej 14, gdzie moglibyśmy jako Spółdzielnia też robić inne rzeczy. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu, teraz mamy okres ochronny akurat, ale bardzo proszę, żeby na wiosnę ta sprawa została uregulowana, na tyle przynajmniej, żeby obecnie obciążający utrzymanie spółdzielców mieszkańcy, którzy mają orzeczenie o eksmisji, mieli zapewnione środki, miejsca w lokalach socjalnych. Panie Burmistrzu, na koniec roku, to znaczy na początku przyszłego roku, ale za rok 2015, wnoszę o przedstawienie Wysokiej Radzie listy mieszkaniowej sporządzonej na rok 2015 z listą dodatkową jeżeli taka lista istnieje, plus listę faktycznie przydzielonych mieszkań z tego okresu. Proszę też o udostępnienie informacji o ilości mieszkań udostępnionych osobom niezbędnym. To tam według § 5.1 ustawy mieszkaniowej, tak, która mówi. Dlaczego o tym mówię? Panie Burmistrzu, można by było w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową na rzecz tych osób niezbędnych starać się o lokale w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, do zasobów komunalnych zajmowanych przez osoby niezbędne przeprowadzić część mieszkańców, którzy w tej chwili zajmują lokale socjalne, ale ich sytuacja wskazuje, że lokal komunalny będzie im odpowiadał bardziej i w ten sposób może uda nam się pozyskać kilka lokali socjalnych.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

 

Nr 18. Po obchodach 11 Listopada, Panie Burmistrzu, padła taka propozycja od miejscowych biegaczy-amatorów, żeby w Hajnówce zrobić tak zwaną „Jedenastkę dla Niepodległej”, taki bieg odbywający się na dystansie 11 kilometrów organizowany w wielu miastach, w wielu ośrodkach z okazji Święta Niepodległości. Mamy tu grupę biegaczy-amatorów dosyć dużą, więc warto by było pomyśleć o przyszłym roku.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Bieg „Jedenastka”, bardzo cenna inicjatywa. My już o tym myśleliśmy, także zajmie się tym, że tak powiem, Zastępca Pan Skiepko w uzgodnieniu z Dyrektorem OSiR-u i Hajnowskiego Domu Kultury, ale również w porozumieniu z naszymi biegaczami.

 

Nr 19. Chciałbym też zgłosić potrzebę pilnej naprawy miejsca po robotach PWiK awaryjnych na skrzyżowaniu Armii Krajowej i Piłsudskiego. Te wyjazd no jest tak trochę załatany jakimś nieokreślonym bliżej wypełniaczem, ale trzeba zrobić z tym porządek, bo pogoda się pogarsza i faktycznie to miejsce jest niebezpieczne dla samochodów.

/do wniosku odniósł się Pan Ireneusz Roman Kiendyś – wniosek Nr 27/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Aha, to myślę w części odpowiedział na to Pan radny Tomaszuk. No wiecie, kilka dni temu miała miejsce no poważna awaria na jednej z głównych magistrali wodociągowych w naszym mieście. Oczywiście, można dzisiaj to załatać asfaltem, ale to nie jest dobre rozwiązanie. Ja wiem, że to jest pewne utrudnianie. Wyrównać no. Rozumiem, wypełniać na bieżąco. To oczywiście tak no. Ale najlepiej byłoby na bieżąco wypełniać, przeczekać zimę i warstwą bitumiczną zalać na wiosnę. Wtedy to na pewno będzie trwałe i dobre... A, nie to czy będziemy robili, to będzie wcześniej wiadomo. Mam nadzieję, że do końca roku. Czy ta nasza schetynówka, przecież rzeczywiście jest to ten odcinek drogi, gdzie będzie robiona schetynówka, jeżeli uzyska akceptację Urzędu Wojewódzkiego.

 

Nr 20. Chciałbym też w związku z tym, że ustawowo budowanie nowej taryfy za dostawę wody i odprowadzenie ścieków uniemożliwia już później w fazie uchwałodawczej wprowadzanie zmian czy jakichkolwiek korekt, chciałbym, żeby jeszcze przed stworzeniem uchwały, jeżeli taka będzie oczywiście, regulującej ceny taryf za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, była propozycja konsultowana w Komisjach Rady Miasta, jeszcze przed stworzeniem projektu, tak żebyśmy my mieli jeszcze na tym etapie jakikolwiek realny wpływ na kształtowanie tego, co później musimy przyjmować w głosowaniu.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Woda. No, proszę to zapisać do protokółu. Jeżeli będzie procedowana następna uchwała o zmianie cen wody, chociaż ja tego na najbliższe lata nie przewiduję, to nie widzę powodu, żeby wszystkie komisje zajęły się też, zapoznały się wcześniej z propozycjami.

 

Nr 21. Wniosek bardzo oczywisty, Panie Burmistrzu, odnowienie napisów na nagrobkach na cmentarzu katolickim dla osób pomordowanych 17 września. Te napisy już są nieczytelne, już w czasie 1 listopada były kłopoty z odczytaniem treści, więc przyszedł czas już na odnowienie tych napisów.

 

Nr 22. Chciałbym, żebyśmy też przy sprawozdaniu z wykonania budżetu otrzymali sprawozdanie dodatkowo z nagród przyznawanych w jednostkach miejskich. Chodzi tutaj i zakłady miejskie, i inne zależne od Urzędu Miasta jednostki. Sprawozdanie nagród, które zostały tam przyznane.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Sprawozdanie z nagród, informacja, także Panie Sekretarzu, proszę zapisać.

 

Nr 23. Dzisiaj Pan Nadleśniczy przedstawił nam projekt, który będzie realizowany z kasy Lasów Państwowych. Ja się bardzo cieszę. Przy okazji warto wspomnieć, że Puszcza Białowieska ma od paru dni Wiceministra w Ministerstwie Ochrony Środowiska, który jest delegowany między innymi do Puszczy Białowieskiej. To bardzo cenna informacja dla nas. Tym bardziej, że ten człowiek zna doskonale nasze realia. Był pełniącym obowiązki nadleśniczego w Nadleśnictwie Białowieża parę lat temu, nieoczekiwanie zmieniony wtedy na stanowisku ze względu na to, że jest leśnikiem, który zna się na rzeczy. Ale, Panie Burmistrzu, nie mamy ciągle Bramy do Puszczy. Ja się upominam o Bramę do Puszczy. Musimy zrobić coś, co będzie przy wjazdach do miasta imitowało taką Bramę, żeby każdy, kto będzie przejeżdżał przez Hajnówkę, wiedział, że wjechał do Bramy. Nie wiem też, jakie są dokładnie plany tutaj z tą działką naprzeciwko pływalni, Parku Wodnego, ale może tam warto by było zrobić taki zajazd, żeby tych turystów zatrzymać na dłużej. To taka koncepcja, którą jestem gotów omawiać już poza obradami sesji.

/do wniosku odniosła się Pani Barbara Laszkiewicz – wniosek Nr 32/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Brama do Puszczy. My nad tym tematem myślimy od dawna. I to nie jest tak naprawdę problem fizycznego wykonania bramy, bo mamy u nas zdolnych ludzi, mamy zdolnych stolarzy, którzy nam zrobią ładne, estetyczne, drewniane takie bramy. Jest tylko taki problem, że to jest pas drogowy. Musimy się tutaj liczyć, a ja podzielam tutaj pogląd, że jeżeli mamy robić takie bramy, to powinniśmy je robić i na drodze do Białowieży, na drodze z Siemiatycz, na drodze z Bielska, na drodze z Białegostoku. Tylko to się będzie wiązało... A to z Zwodzieckiem niech stawiają, nie? Ale mówię, to się wiąże z poważną pozycją w kosztach. Także my to dokładnie jeszcze sprawdzimy i poinformujemy radnych, ile by nas to kosztowało. To trzeba się zastanowić, bo jeżeli nie, to też myślimy o takim rozwiązaniu, że przynajmniej tu w centrum miasta postawimy taką symboliczną bramę, tak, w takim naszym miejscu, żeby nas to nie kosztowało, ale żeby była ona wyraźna i widoczna. Także tak czy inaczej, ta brama będzie.

 

Nr 24. Panie Burmistrzu, mieszkańcy ulicy Małomiejskiej i ulicy Żeromskiego naprawdę mają uzasadnione powody, żeby nie być zadowolonymi z projektu uchwały budżetowej. Proszę bardzo szybko o odpowiedź, co stało się powodem, że no szczególnie ulica Żeromskiego, w którą już wpakowaliśmy pieniądze w wymianę gruntu i teraz wyglądać to może na to, że psu na budę.

/do wniosku odniósł się Pan Jakub Kośko – wniosek Nr 35/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Żeromskiego. Ja też bym, Panie radny, chciał, żeby tą ulicę Żeromskiego zrobić. To, że została zrobiona podbudowa i dokumentacja, to nie są zmarnowane pieniądze, nie. Tylko pamiętacie, w tamtym roku z tych oszczędności z Programu Transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina zrobiliśmy sporo instalacji burzowych w naszych drogach i jest rzeczą normalną, że w pierwszym rzędzie musimy teraz się skupić przede wszystkim na skończeniu tych dróg. Bo to też kosztowało no ponad milion złotych te wszystkie instalacje i jeszcze w przyszłym roku wszystkich nie zrobimy. Ja mogę obiecać i tu Panu, i Radzie, że do projektu budżetu, no jeżeli wcześniej nie zostanę tutaj na wniosek Pana radnego Borkowskiego osądzony i skazany, zaproponuję do budżetu utwardzenie ulicy Żeromskiego w 2017 roku.

 

Nr 25. Czy kotłownia na Mazurach PEC-owska, o której mówił Pan Prezes ostatnio na sesji, że wymaga modernizacji, czy jest przygotowany jakiś projekt działania, czy wiemy, ile ta modernizacja będzie kosztowała i skąd te pieniądze pozyskamy?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Kotłownia Mazury. W tej chwili pracujemy. Pracujemy, to znaczy na nasze zlecenie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Politechnika Białostocka opracowuje Program Gospodarki Niskoemisyjnej naszego miasta. Myślę, że taki program będzie gotowy i na następną sesję w grudniu już go Wysokiej Radzie przedstawimy do dyskusji i do przyjęcia. W tym Programie Gospodarki Niskoemisyjnej będą założone różne dziania na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dlatego też w tym programie znajdzie się odpowiedni zapis dotyczący modernizacji tej kotłowni na Mazurach, ponieważ to jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o pieniądze na realizację.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 15

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 15a /akapit 11/

 

Pan Ireneusz Roman Kiendyś – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 26. Ja tu zwracam się z taką prośbą, widzimy teraz w mieście trwają prace na ulicach wojewódzkich. Tu Piłsudskiego, 3 Maja są wymieniane są krawężniki. Też na ulicy Piłsudskiego są robione miejsca postojowe, w związku tu się zwracam z prośbą taką, żeby się zwrócić do Zarządu Dróg Wojewódzkich, czy nie dałoby się wygospodarować jeszcze kilku dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół Nr 1? Bo tam jest naprawdę ich za mało. Jak nie teraz, to może w przyszłości, gdyby się dało to wykonać.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Kiendyś podnosi temat dodatkowych parkingów przy Szkole Nr 1. Panie Burmistrzu, proszę to zapisać. Sprawdzimy i uzgodnimy z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Jeżeli będzie to możliwe, to jeżeli nie w tym roku, to w przyszłości. Jak Państwo widzicie, no na nasze prośby, długo to trwało to długo, ale w tej chwili robione są te krawężniki przy ulicy 3 Maja, przy ulicy Piłsudskiego te dodatkowe parkingi, przy ulicy Piłsudskiego chodniki. Tam no z naszym dodatkowym finansowaniem, mamy nadzieję, że w przyszłym roku też trochę dołożymy i ten ciąg chodników przy ulicy Piłsudskiego skończymy, łącznie z tym, co jest na terenie pasa kolejowego, bo to jest, no to jest ten problem, że dzisiaj zostanie, ale w przyszłym roku myślę, że zrobimy. No problem polega na tym, że to jest poza pasem drogi wojewódzkiej a jest w pasie kolejowym i gdyby to była droga miejska, to można byłoby powiedzieć za zgodą Wysokiej Rady byśmy zaryzykowali i zrobili przy założeniu, że kolej by się zgodziła. A na pewno by się zgodziła, bo to wcale nie przeszkadza w kursowaniu pociągów. Także w przyszłym roku myślę, że się z tym uporamy.

 

Nr 27. I tu jeszcze przychylając się też również do prośby Pana Bogdana Łabędzkiego odnośnie Armii Krajowej. Tam na tym całym odcinku są naprawdę duże wyrwy i prosiłbym też o załatanie tych dziur.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 19

 

Nr 28. I jeszcze takie jedno pytanie. Czy nie dałoby się połączyć ulicy Celnej z ulicą Dowgirda? To jest odcinek niecałe 200 metrów. Na przyszłość przewidzieć. Byłaby to dobra droga komunikacyjna dla miasta.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Połączenie ulic Celnej i Dowgirda. To nie jest tak, że ja o tym nie myślę. Ja też o tym myślę, tylko wszyscy wiemy, jaki to jest teren. To jest teren lasu. Ja przypomnę tylko nasze perypetie z ulicą Celną, nie Celną, tylko Stara Judzianka. Radni poprzedniej kadencji pamiętają, że Judzianka była zrobiona bodajże w pierwszym albo drugim roku poprzedniej kadencji. Natomiast odcinek ulicy od drogi wojewódzkiej do tej ulicy Stara Judzianka wcześniej zrobiony został zrobiony dopiero w tym roku. Tyle trwało zrobienie pełnej dokumentacji na obszarach Natura 2000. Tutaj z kolei mamy teren leśny, bo nie ma tam drogi publicznej jako takiej, żebyśmy mogli zrobić drogę. A więc musimy zacząć od zrobienia dokumentacji w trybie specustawy i trzeba to zrobić, bo grzechem byłoby tego nie zrobić, bo nie zrobić tego to tak jakby no nie skończyć tej pracy. I zaczniemy to od dokumentacji, tylko ja lojalnie, szczerze mówię, że tam opracowanie dokumentacji będzie trwało też przynajmniej ze 2 lata.

 

Pan Grzegorz Tomaszuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 29. W nawiązaniu tutaj do tego pytania w sprawie remontu ulicy wojewódzkiej. Mi chodzi o ulicę Piłsudskiego. Ja chciałbym zapytać Pana Burmistrza, prawda, o zakres tej inwestycji. Mianowicie ta przebudowa chodników już jest realizowana od strony, od Białowieskiej do torów, do tych pierwszych torów. W sąsiedztwie torów jakby chodniki zostały zostawione. Niektórzy uważają możliwość, że to teren, że tak powiem, prawda, kolejowy, i to dlatego zostają. Po tej przerwie następnie ta dalej inwestycja realizowana jest po lewej stronie. Co z prawą stroną? Generalnie chodzi mi, że właśnie o zakres tej inwestycji, a swoją drogą dziękuję, że w ogóle ta inwestycja bardzo potrzebna została rozpoczęta. Natomiast wracając Armii Krajowej, Piłsudskiego, te ulice, prawda, często jeżdżę i mam takie doświadczenie, że jeżeli za wcześnie się asfalt położy, to później ten asfalt się zapada. Musi po jakimś czasie ten grunt po prostu się uleżeć, żeby później naprawy były skuteczne. Są takie, prawda, przykłady takich oczywiście takich remontów, gdzie asfalt za wcześnie został położony i później ten asfalt jest niestety zapadnięty. Nie ma siły, że tak powiem, jak naturalnie po prostu ten grunt zostanie odpowiednio ułożony.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Tomaszuk, ulica Piłsudskiego. Zakres? W tym roku? Nie, w tym roku to, co jest robione. Ale ja chciałbym właśnie zaproponować do budżetu, żeby dołożyć pieniądze i na przyszły rok już tą całą ulicę Piłsudskiego skończyć.

 

Nr 30. I mam też jedno pytanie. Chodzi mi o ulicę Kochanowskiego tutaj, na Mickiewicza. Wiem, że otrzymałem projekt budżetu i tam jest zrobienie dokumentacji na przebudowę bardzo potrzebną, że tak powiem, tych ulic, a szczególnie ulica no Kochanowskiego jest w fatalnym stanie. Ona musi być moim zdaniem przebudowana. No i też wiem, że w roku bieżącym ta realizacja tej inwestycji, czyli zrobienie dokumentacji no, prawda, było w naszym budżecie. No jakie są przyczyny, że ta inwestycja jakby się przesuwa w czasie? I mam nadzieję, że jak dokumentacja będzie zrobiona, to również no trzeba by było dalej pociągnąć i zrealizować te inwestycje. Myślę, że nawet tu by pasowała schetynówka, dlatego że, Tuwima, prawda, Kochanowskiego, to się łączy z drogą wojewódzką.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast Kochanowskiego i Tuwima, tutaj się złożyło tak, jak na tej ulicy Nowowarszawskiej, że no to to firma się nie wywiązała z tego w czasie i zrobi to w przyszłym roku, ale z tego nie rezygnujemy. Przy założeniu, że nasze wnioski o schetynówki a mam nadzieję, że te wnioski przejdą. Tegoroczny wniosek dotyczy, jak już mówiłem, ulicy Armii Krajowej i ulicy Zajęczej. W przyszłym roku byśmy chcieli złożyć wniosek właśnie na ulicę Nowowarszawską tam przy Szkole Nr 3 w połączeniu z tymi ulicami Kochanowskiego. Dlaczego? Dlatego, że tam jest szkoła, tamta ulica też jest na skrzyżowaniu naprzeciwko pogotowia. Będą dodatkowe punkty. I ta ulica Kochanowskiego, Tuwima też się łączy z ulicą wojewódzką. Tak jest szansa na to, żeby to dofinansowanie ze schetynówek otrzymać.

 

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka

Nr 31. Chciałam podziękować w sumie Panu Burmistrzowi z przygotowanie uchwały w sprawie warunków udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej stanowiącej pomoc inwestycyjną. Zabiegałam o to od początku mojej kadencji tutaj w Radzie Miasta. Wnoszę również o przygotowanie w połowie roku 2016 takiej analizy, w jaki sposób ta uchwała przyczyniła się do poprawy przedsiębiorczości w naszym mieście. Interesowałam się tą sprawą i okazuje się, że w poprzednim okresie obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie zaledwie 6 % gmin przystąpiło, podjęło taką uchwałę a jeszcze mniej, na mniejszym terenie tych tych gmin przedsiębiorcy skorzystali z tej uchwały. No oczekuję, że ta uchwała będzie dobrą uchwałą i skorzystają z niej przedsiębiorcy, będą po prostu wymierne korzyści. Dlatego proszę o analizę, ciągłą analizę oddziaływania tej uchwały na przedsiębiorczość.


Pani Barbara Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 32. Ja również do tutaj prośby Pana Łabędzkiego, bo też ten problem miałam poruszyć odnośnie Bramy do Puszczy. Uważam, że takie wjazdy, ta Brama do Puszczy powinna być umiejscowiona we wszystkich punktach wjazdowych do naszej Hajnówki, bo to jest promocja naszego miasta i myślę, że powinniśmy pochylić czoło nad tym, tak jak nad naszym herbem. Dlatego, że to po prostu wypromuje nasze miasto.
Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 23

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Laszkiewicz, to o Bramie do Puszczy już mówiłem. A taka moja prośba, żebyście mieli jakiś pomysł, wy czy wasi znajomi, przyjaciele, jak taka Brama mogłaby wyglądać. Jedno jest pewne, ona musi być z drewna. Ja sobie nie wyobrażam innej bramy w Hajnówce.

 

Pan Sławomir Kulik – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 33. Ja mam takie pytanie dotyczące, znaczy zgłoszone przez mieszkańców, dotyczące wkładu własnego w remont ulic, czyli jak to się nalicza, jak się nalicza wkład własny dla przy inwestycji drogowej, przy remoncie ulic?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Wkład własny Pan Kulik tutaj podnosi. Ten wkład własny to nie jest żaden obowiązek. To jest dobrowolna inicjatywa obywateli. My nie wnikamy w to, ile wpłacił Kowalski, ile wpłacił Grygoruk, bo to jest no wewnętrzna sprawa. Zwykle, ja o tym już mówiłem nieraz, zwykle to przebiega w taki sposób, że mieszkańcy, którzy są inicjatorami współpracy w budowie drogi, no a cel jest jeden, po to, żeby drogę, przy której mieszkamy, zrobić szybciej, zwykle organizują wymianę gruntu, my natomiast no dokładamy co trzeba i finalnie robimy nawierzchnię. Także to wygląda różnie. Na niektórych ulicach te składki są po 200, po 300 złotych, na niektórych trochę więcej. Natomiast jeśli przy okazji ulicy robimy wjazdy, bo generalnie robiąc te ulice, nie robimy wjazdów ze środków własnych. Dlaczego? Dlatego, że tych ulic do zrobienia mamy jeszcze kilkadziesiąt. 70? 73. Także widzicie, chociaż nie mało zrobiliśmy, to jak dużo jeszcze jest do zrobienia, tak? /Andrzej Skiepko – Zrobionych 150./ No ale te 70 jeszcze. Ja już bym się, myślimy wszyscy o tych 70... Ale ja, nie ma co do tego wątpliwości, że mamy jeszcze dużo do zrobienia. I wierzę, że doczekamy tego momentu, że no pewnie nie ja, ktoś inny będzie burmistrzem, że będzie mógł powiedzieć z radością, że wszystkie drogi już zrobiliśmy.

 

Pan Jakub Kośko – Przewodniczący Rady Osiedla Majdan – Czworaki

Nr 34. Chciałbym jeszcze dodać takie, chodziło o przebicie Celnej do Dowgirda a przebicie Kolejowej chyba przed Piłsudskiego. Tam bardzo wąskie, nie może przejechać ten. Wiem że tam są prywatne tereny, ale mi się wydaje, że w ważnych sprawach można to coś załatwić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – O, to trudniejszy problem. Dlatego że, no wiecie, tam jest prywatny teren. Tak naprawdę na ulicy Kolejowej aż takiego dużego ruchu nie ma. Z drugiej strony specjaliści od prawa o ruchu drogowym mówią, że gdyby tak zrobić, nie ma to logicznego uzasadnienia, bo niedaleko jest ulica Białowieska. A z drugiej strony bardzo blisko też jest przejazd kolejowy.

 

Nr 35. Także jeszcze chcę położyć nacisk tak, jak Pan Łabędzki mówił, na ulicę Żeromskiego. Ludzie naprawdę maja biedę w okresie wiosennym i tego, że tam bardzo duże błoto. I bardzo proszę o zajęcie pozytywne.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 24

 

Pan Marcin Bołtryk – Mieszkaniec Miasta Hajnówka

Nr 36. Na ostatniej również sesji Rady Miasta Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Pan Kot stwierdził, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zapłaciło Urzędowi Miasta za przekazany budynek 350 000 złotych. Moja prośba, Panie Burmistrzu, o przekazanie mi dokumentu potwierdzającego przelew takiej kwoty na konto Urzędu Miasta. Proszę tylko o potwierdzenie, proszę konkretnie, bez innych tam okrągłych słów. Po prostu był taki wpływ i potwierdzamy przelew albo nie było i Pan Prezes po prostu minął się z prawdą.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Panie Bołtryk, ja nie odpowiem Panu, czy ta wpłata to była do Hamechu, czy była do Urzędu. Ja wiem, że jakaś była, ale sprawdzimy i odpowiemy Panu.

 

Nr 37. Chyba na zlecenie Pana Burmistrza zostało ogłoszony przetarg i wybrana firma, która nakreśliła plan rozwoju Hajnówki do bodajże 2035 roku. Jeżeli się mylę o rok, to proszę mnie poprawić. I serio, naprawdę, Panie Burmistrzu, to było konieczne? Te wnioski, które wypływają z tego planu, tak naprawdę wystarczyło wyjść na ulicę i porozmawiać z ludźmi. I co odpowiadają, znaczy to jest dość istotne, bo co, o czym mówią mieszkańcy Hajnówki, co jest dla nich najważniejsze? Mówią o tym, że liczą na to, że miasto będzie wspierać lokalnych przedsiębiorców. I teraz pytanie, jak miasto wspiera lokalnych przedsiębiorców? Bo my jako przedsiębiorcy odnosimy wrażenie, że miasto nam częściej przeszkadza, niż pomaga. Więc chcielibyśmy też dostać na papierze, jak miasto w 2015 roku pomagało lokalnym przedsiębiorcom w rozwijaniu ich firm?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Również na to drugie pytanie, jaka była pomoc. A zgodzę się z Panem z tym i w tej chwili przy pracy nad tą strategią, dlaczego nad nią pracujemy? Bo tego typu dokumenty, jak strategia rozwoju, czy też dokument, nad którym zaczniemy pracować w przyszłym roku, strategia marki, czy jak to się nazywa, o taki program rewitalizacji miasta, są niejako dokumentami koniecznymi, żeby skutecznie ubiegać się o środki. W ramach LGD będą określone środki, które są adresowane tylko do obszaru Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska, której my jesteśmy członkiem. Oczywiście, nie będziemy mogli skorzystać z PROW-uu, bo to jest program adresowany do obszarów wiejskich, ale dwa pozostałe komponenty jak najbardziej będą do wykorzystania w mieście, ale warunkiem skorzystania z tego są te dokumenty, o których mówię.


Data wytworzenia: 2016-01-19 14:03 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-01-19 14:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska