BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Hajnówka 31.10.2014 r.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 03 listopada 2014 r. do 24 listopada 2014 r. wykaz nieruchomości:

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

- ul. Ks.I.Wierobieja 9 (nr geod. 777/9, 777/18– nieruchomość zabudowana,

- ul. 3 Maja 59S (nr geod. 3366) – nieruchomość niezabudowana.


 


Data wytworzenia: 2014-10-31 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2014-10-31 13:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska