BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - ul. doc.Adama Dowgirda

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - ul. doc.Adama Dowgirda

Hajnówka 21.05.2015 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 22 maja 2015 r. do 12 czerwca 2015 r. wykaz nieruchomości:

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

- ul. doc.Adama Dowgirda nr geodezyjny 3371 o pow. 6,9569 ha – teren przeznaczony pod urządzenia sportowo-rekreacyjne i zieleń leśną.


Data wytworzenia: 2015-05-21 09:35 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2015-05-21 09:35 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-05-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska