BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - ul. A.Krajowej 3

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - ul. A.Krajowej 3

Hajnówka 29.09.2016 r.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 30 września 2016 r. do 21 października 2016 r. wykaz nieruchomości:

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

- ul. A.Krajowej 3 – nieruchomość zabudowana.


Data wytworzenia: 2016-09-30 14:20 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2016-09-30 14:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska