BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - ul. 11 Listopada

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - ul. 11 Listopada

Hajnówka 08.12.2016 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 09 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. wykaz nieruchomości:

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:

- ul. 11 Listopada - Nr geod. 1056/51, 1056/135, 1056/157, 1056/158.


Data wytworzenia: 2016-12-08 13:14 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2016-12-08 13:14 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska