BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 23 grudnia 2014 r. do 07 stycznia 2015 r. wykaz nieruchomości:


przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
- ul. 3 Maja 43 – lokal mieszkalny.


Data wytworzenia: 2014-12-23 12:56 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2014-12-23 12:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska