BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Hajnówka 23.10.2013 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 28 października 2013 r. do 19 listopada 2013 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
ul. 3 Maja 37 – lokal mieszkalny,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie nieruchomości przyległej:
ul. Batorego – nr geodezyjny 837/9 i 846/5,
przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
ul. 3 Maja – nr geodezyjny 1397/40 o pow. 0,0300 ha.


Data wytworzenia: 2013-10-23 11:38 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2013-10-23 11:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska