BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Hajnówka 14.04.2014 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 15 kwietnia 2014 r. do 06 maja 2014 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie nieruchomości przyległej:
- ul. Torowa i Białowieska – nr geodezyjny:

2320/203 o pow. 0,0045 ha,

2320/204 o pow. 0,0065 ha,

2320/205 o pow. 0,0146 ha,

2320/206 o pow. 0,0137 ha,

2320/207 o pow. 0,0029 ha,

2320/208 o pow. 0,0003 ha,

- ul. Targowa nr geodezyjny 1040 o pow. 0,0107 ha.


Data wytworzenia: 2014-04-14 10:02 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2014-04-14 10:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-04-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska