BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Hajnówka 18.08.2015 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 20 sierpnia 2015 r. do 10 sierpnia 2015 r. wykaz nieruchomości:

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
- ul. Bielska nr geodezyjny 499/8 – do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- ul. Batorego nr geodezyjny 774/21 – w trybie art. 231 § 2 KC

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:
- ul. J.Filipczuka nr geodezyjny 1/88 – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod budownictwo przemysłowo-usługowe.

 


Data wytworzenia: 2015-08-18 14:24 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2015-08-18 14:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska