BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

Hajnówka 15.09.2011 r.

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 19 września 2011 r. do 10 października 2011 r. wykaz nieruchomości:

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- ul. 3 Maja 43 - lokal mieszkalny na rzecz najemcy,

- Os. Millenium 10 - lokal mieszkalny na rzecz najemcy,

- ul. Batorego 29 - lokal mieszkalny na rzecz najemcy,

- ul. Batorego 31 - lokal mieszkalny na rzecz najemcy,


Data wytworzenia: 2011-09-15 19:51 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2011-09-15 19:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska