BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu

Hajnówka, dnia 31.08.2011r.

 

INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 31.08.2011r. Do 21.09.2011r. wykaz zawierający informacje o lokalu użytkowym przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce, który został przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój 201, tel 682-64-51.

 

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2011-08-31 12:17 Autor: Ewa Ławnicka Data publikacji: 2011-08-31 12:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-08-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska