BIP UM Hajnówka

INFORMACJA o wyniku przetargu

INFORMACJA o wyniku przetargu

Hajnówka, dnia 20.10.2020 r.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 października 2020 r. w lokalu Urzędu Miasta Hajnówka odbył się przetarg Nr 7/2020 ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni 0,0992 ha oraz prawo własności 2-kondygnacyjnego budynku biurowego drewniano-murowanego o pow. zabudowy 329 m2 wpisanego do rejestru zabytków woj. podlaskiego pod nr A-608, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę usługowo – handlową, położonej w Hajnówce przy ul. 3 Maja 51, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00041008/4, oznaczonej numerem geodezyjnym 1056/171

Do przetargu została dopuszczona 1 osoba.

Osób niedopuszczonych - 0.

Cena wywoławcza wynosiła 50.000,00 zł + VAT (zwolniony).

W przetargu osiągnięto cenę 50.500,00 zł + VAT (zwolniony).

W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości jest Krzysztof Oksentowicz.


Data wytworzenia: 2020-11-02 14:09 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2020-11-02 14:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska